A group of diverse children playing outside.

Welkom op de pagina van groep 8b

Welkom op onze pagina. Op deze groepspagina treft u algemene informatie.  Alle informatie betreffende de groep en huiswerk is te vinden in de Parro app. Op deze manier willen we de informatiekanalen proberen te minimaliseren. Regelmatig zullen er foto’s geplaatst worden op onze sociale media zoals; Facebook en Instagram. Via de Parro app versturen wij u ook foto’s.

Parro is te downloaden op je telefoon, of te bereiken via talk.parro.com.
De inloggegevens zijn dezelfde als gebruikt worden om in te loggen bij het Ouderportaal. Het Ouderportaal wordt nog gebruikt voor het aanpassen van gegevens en het inzien van cijfers. In de toekomst gaan het Ouderportaal en
Parro meer samenwerken.
Doordat we Parro gebruiken, komen de site gedeeltelijk en Schoolgesprek te vervallen. We gaan de app namelijk gebruiken voor:
 Het delen van foto’s en berichten vanuit de klas
 Contact tussen ouders en leerkrachten
 Absenties doorgeven
 Gespreksplanner voor het inplannen van de voortgangsgesprekken
 Huiswerk delen via de agendafunctie
 Studiedagen, vrije dagen, vakanties en bijzonderheden komen in de kalender van Parro
Belangrijk om de app geïnstalleerd te hebben dus! We hebben veel zin om de app te gaan gebruiken en zijn benieuwd hoe het ons allemaal bevalt!
Wanneer er onduidelijkheid is of er lukt iets niet in het gebruiken van Parro, kunt u mailen naar ict@hetnoorderlicht.unicoz.nl.

Welkom op de pagina van groep 8b.

Welkom op de pagina van groep 8b. Wij zitten met 30 kinderen, een juf en een meester in de klas!

Op donderdag en vrijdag hebben we gym. Op donderdag mag je gelijk vanaf de gymlocatie naar huis. Vergeet je gymspullen niet!
Op dinsdag is het gruitdag. Op deze dag nemen alle kinderen groente of fruit mee voor de eerste pauze.

De kinderen nemen elke dag hun agenda (en huiswerkmap) mee naar school. Agenda’s worden op school op woensdag ingevuld, gecontroleerd en geparafeerd door de leerkracht.

Het leerwerk voor de toetsen wordt een week voor de toets meegegeven.

Iedere maandag krijgen de kinderen rekenen (redactiesommen) als huiswerk mee. Uiterlijk de daaropvolgende maandag moet dit gemaakt zijn en ingeleverd (inclusief bewerkingen op een apart blad).

Op dinsdag krijgen de kinderen spelling als huiswerk mee. De daaropvolgende dinsdag moet dit gemaakt zijn. Het huiswerk bestaat uit oefeningen op de site van spellingoefenen.nl. De kinderen hebben op school de inloggegevens ontvangen. Voor spelling wordt er tevens een map mee naar huis gegeven voor het opzoeken en leren van de verschillende spellingcategorieën.

Op woensdag krijgen de kinderen Nieuwsbegrip als huiswerk mee. Het huiswerk bestaat uit de lessen ‘woordenschat’ en ‘andere tekstsoort’. Dit maken de kinderen via de website: www.nieuwsbegrip.nl. De inloggegevens zijn bij de kinderen bekend.

Iedere donderdag krijgen de kinderen hun blokboek Taal mee naar huis. Uiterlijk de daaropvolgende donderdag leveren ze het weer in. We bespreken het gemaakte huiswerk dan met elkaar.

Op dinsdag, donderdag of vrijdag is er geregeld een toets voor Engels, aardrijkskunde, geschiedenis of natuur. Geen paniek als de meegegeven samenvatting plots is verdwenen.
Wanneer u op de knop/link van het vak drukt kunnen de samenvattingen gedownload en uitgeprint worden.

Samenvattingen:

Engelse woordenlijsten en grammatica:

Als huiswerk niet is ingeleverd of (deels) niet gemaakt, wordt er van de kinderen verwacht dat ze dit na schooltijd alsnog in orde maken.

Het opgegeven huiswerk is ook op het bord in de klas en op Parro terug te vinden.

We streven er naar geen huiswerk op te geven voor direct na een vakantie; even genieten van vrije tijd!

De kinderen maken in de klas veel gebruik van de websites van Squla. Dit zijn websites waarbij de kinderen spelenderwijs allerlei lesstof kunnen herhalen. Squla is thuis tot 15:30 uur gratis te spelen.

Dit schooljaar moeten alle leerlingen een boekbespreking (in de vorm van een filmpje) en een spreekbeurt houden en een maquette maken. Hierover krijgen de kinderen t.z.t. meer informatie.

Gedurende het schooljaar zullen wij een aantal middelbare scholen bezoeken. Zo kunnen de kinderen alvast kijken welke school hun  voorkeur heeft voor het volgende schooljaar. Ook zijn er Open Dagen, die u zelf met uw zoon en/of dochter kunt bezoeken.

mei

Geen evenementen

Nieuwjaarsproost!

[video src="https://hetnoorderlicht.unicoz.nl/wp-content/uploads/2021/12/Oud-en-Nieuw.mp4" /]

Onze kerstwens voor jullie…

Wij wensen jullie fijne feestdagen en een mooi 2022 namens […]

Sinterklaasfilm 2 Het Noorderlicht

Sinterklaasfilm 1 Het Noorderlicht

Met trots presenteren wij ons jaarplan 2021- 2022

Klik hier om het jaarplan te bekijken.

Volg ons op sociale media

Op deze website zult u bijna geen recente foto’s aantreffen. […]