Schooltijden

De kinderen gaan op Het Noorderlicht 5 dagen per week van 8.30 – 14.15 uur naar school. Ook op woensdag. Er wordt op school gewerkt met een continurooster waarbij leerkrachten ook de zorg dragen voor de opvang tijdens de lunchpauze.
De schooldeur gaat ’s ochtends open om 8.20 uur open. De leerkrachten zijn ook vanaf die tijd in hun groep aanwezig. Op die manier is er voldoende tijd om de jas en tas op te hangen en eventuele korte vragen te stellen aan de leerkracht.

Om 8.30 uur beginnen de lessen. Er zijn voor ons verschillende redenen om te kiezen voor aangepaste schooltijden. We zullen er een aantal kort noemen:

– 5 gelijke dagen met gelijke schooltijden maken een brede samenwerking met de naschoolse opvang gemakkelijker.
– Kinderen ervaren meer rust en regelmaat door een gelijk dagritme. Dit bevordert de concentratie.
– Voor sommige kinderen is de duur van de opvang, bij de huidige schooltijden, te kort voor uitdagende en aantrekkelijke activiteiten bij de naschools opvang.
– De nieuwe schooltijden beperken ouders minder in de keuze van dagen waarop ze wel of niet werken.
– Tussenschoolse opvang is vaak moeilijk te organiseren op kwalitaief hoog niveau.
Dit zijn slechts een aantal argumenten die voor ons de doorslag gaven om met de aangepaste schooltijden te gaan werken.

Voor- en naschoolse opvang

De Drie Ballonnen verzorgt de voor- en naschoolse opvang in het gebouw van het Noorderlicht.

De Drie Ballonnen méér dan kinderopvang vangt op veel locaties in Zoetermeer kinderen op, in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.  Zoals de naam al aangeeft is het een organisatie die méér doet dan alleen kinderen opvang bieden.

Wij hebben aandacht om ervoor te zorgen dat er een goede sfeer is waarin de kinderen zich prettig voelen, spelen en zich kunnen ontplooien. Actief kinderen begeleiden in het zichzelf leren kennen, de ander en de omgeving. Hiertoe hebben we een hele praktische  methodiek ontwikkeld die dekinderen spelenderwijs leren kennen. Met elkaar maken we een omgeving waarin de kinderen zich kunnen ontwikkelen en  zichzelf mogen zijn, waarbij wij met kinderen omgaan vanuit een unieke visie.

Wij verzorgen dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar en buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar.

Kinderen van 2-4 jaar kunnen binnen de dagopvang ook gebruik maken van dagdelen peuterspeelzaal.
We hanteren een heel gunstig tarief en hebben ruime openingstijden van 7.00 uur.
‘s morgens tot 18.30 uur ‘s avonds. We bieden hoge kwaliteit en behoren tot de goedkoopste kinderdagopvang organisaties in de regio.

Wij nodigen iedereen uit om kennis te komen maken op één van onze vestigingen.

U bent samen met uw kind(eren) van harte welkom. U kunt hiervoor een afspraak maken zodat we alle gelegenheid hebben om de kinderen en u rond te leiden en alle vragen te beantwoorden.

Voor meer informatie over onze organisatie, onze visie, en voor aanmelden en de tarieven verwijzen wij u graag naar onze website www.drieballonnen.nldrie ballonnen

Hieronder treft u de laatste informatie van de Drie Ballonnen aan:
Prijsveranderingen drie ballonnen
Algemene informatie drie ballonnen

Ook met Kern onderhouden we een goede relatie om in uw behoefte aan voor- en naschoolse opvang te voorzien. Deze opvang is buiten de school in de wijk Oosterheem. Meer informatie over de mogelijkheden bij Kern kunt u terugvinden op www.kern-kinderopvang.nl.

X