Welkom op de pagina van groep 6a

Welkom op onze pagina. Op deze groepspagina treft u algemene informatie.

Alle informatie betreffende de groep en huiswerk is te vinden in de Parro app. Op deze manier willen we de informatiekanalen proberen te minimaliseren.

Regelmatig zullen er foto’s geplaatst worden op onze sociale media zoals; Facebook en Instagram. Via de Parro app versturen wij u ook foto’s. Parro is te downloaden op je telefoon, of te bereiken via talk.parro.com.

De inloggegevens zijn dezelfde als gebruikt worden om in te loggen bij het Ouderportaal. Het Ouderportaal wordt nog gebruikt voor het aanpassen van gegevens en het inzien van cijfers.

In de toekomst gaan het Ouderportaal en Parro meer samenwerken. Doordat we Parro gebruiken, komen de site gedeeltelijk en Schoolgesprek te vervallen. We gaan de app namelijk gebruiken voor:

 Het delen van foto’s en berichten vanuit de klas

 Contact tussen ouders en leerkrachten

 Absenties doorgeven

 Gespreksplanner voor het inplannen van de voortgangsgesprekken

 Huiswerk delen via de agendafunctie

 Studiedagen, vrije dagen, vakanties en bijzonderheden komen in de kalender van Parro

Belangrijk om de app geïnstalleerd te hebben dus! We hebben veel zin om de app te gaan gebruiken en zijn benieuwd hoe het ons allemaal bevalt!

Wanneer er onduidelijkheid is of er lukt iets niet in het gebruiken van Parro, kunt u mailen naar ict@hetnoorderlicht.unicoz.nl.

Informatie en algemene afspraken groep 6 

In groep 6 gymmen we op donderdag en vrijdag. Elke dinsdag is het gruitdag. De kinderen nemen die dag groente of fruit mee bij de pauze hap. 

Dit jaar gaan we beginnen met de nieuwe methode Blink lezen en Blink Wereld. In de loop van dit schooljaar zal daar meer informatie over komen.  

Werkstuk

Hieronder kunt u het beoordelingsformulier en tips vinden voor het werkstuk wat de kinderen moeten gaan maken.

 

Boekendoos

 

Spreekbeurt

 

Engels Take it Easy Hier kunt u een overzicht vinden van de woordjes die geleerd moeten worden voor Engels. Aan het einde van elk hoofdstuk moeten de kinderen de woordjes leren voor de toets. De woordjes moeten van het Engels naar het Nederlands geleerd worden én ook van het Nederlands naar het Engels.

 

Staal Onze taal- en spellingmethode. Ieder blok duurt 4 weken. Bij taal vergroten de kinderen hun woordenschat door de woordenschatlessen en met synoniemen/ tegenstellingen bezig te zijn. Op  Leestrainer kunnen de woorden geoefend worden bij het thema waar we aan bezig zijn. Ook zijn flashkaartjes beschikbaar per thema. Leestrainer

 

Bij spelling leren we spellingcategorieën aan. Iedere categorie heeft een filmpje om de moeilijkheid te verduidelijken. Hier onder kunt u alle spellingregels vinden op de regelkaart.

 

Wereld in getallen versie 5 We oefenen een heel blok met opdrachten. Na dit blok beginnen we aan een nieuw blok. Aan het eind van dit volgende blok wordt het voorafgaande blok getoetst. Er wordt gekeken of de kinderen het geleerde van het voorafgaande blok nog begrijpen.

 

Oefenen op sites: spelling, woordenschat, rekenen (klokkijken, tafels) Squla (elke schooldag gratis schoolaccount te gebruiken tot 15.30 uur)