Kanjertraining

Het Noorderlicht is hard op weg om een kanjerschool te worden. De kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas en op school goed te houden. Wij willen graag dat kinderen positief over zichzelf en de ander leert te denken. (zie voor meer informatie: www.kanjertraining.nl). Alle leerkrachten op onze school zijn gecertificeerde Kanjertrainers.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich op sociaal-emotioneel gebied ontwikkelen. Als kinderen niet lekker in hun vel zitten, zijn ze ook niet in staat leerstof op te nemen. Door middel van de Kanjertraining zorgen we op een effectieve manier voor een veilig klimaat. In dit klimaat gaan kinderen, leerkrachten en ouders respectvol met elkaar om. De Kanjertraining blijkt effectief zelfwaardering te verbeteren en problemen zoals pesten te verminderen.

Hierbij maken we gebruik van petten. Deze symboliseren een bepaalde vorm van gedrag. De omschreven “petten” zijn niet bedoeld om een kader te geven voor al het gedrag van kinderen. Je bent geen “petje”, je doet op dit moment zo.
Hoe werkt het?

Uitleg petten Kanjertraining

Er zijn bij de lessen de volgende afspraken besproken:
· We vertrouwen elkaar.
· We helpen elkaar.
· We werken samen.
· We hebben plezier.
· We doen mee.

De training heeft overigens niet als doel kinderen braaf te krijgen. Het is een trainingsprogramma waarin veel ruimte is voor hoe het kind is. De ervaring leert dat nagenoeg alle kinderen (een zeldzame uitzondering daargelaten) zich autonoom en authentiek wil ontwikkelen op een positieve manier. Daarbij is niet alleen een goede pedagogische relatie met de leerkracht een vereiste, maar ook een veilige sfeer in de klas, zodat de kinderen tot hun recht kunnen komen.