Welkom op de pagina van groep 8a

Welkom op onze pagina. Op deze groepspagina treft u algemene informatie.  Alle informatie betreffende de groep en huiswerk is te vinden in de Parro app. Op deze manier willen we de informatiekanalen proberen te minimaliseren. Regelmatig zullen er foto’s geplaatst worden op onze sociale media zoals; Facebook en Instagram. Via de Parro app versturen wij u ook foto’s.

Parro is te downloaden op je telefoon, of te bereiken via talk.parro.com.
De inloggegevens zijn dezelfde als gebruikt worden om in te loggen bij het Ouderportaal. Het Ouderportaal wordt nog gebruikt voor het aanpassen van gegevens en het inzien van cijfers. In de toekomst gaan het Ouderportaal en
Parro meer samenwerken.
Doordat we Parro gebruiken, komen de site gedeeltelijk en Schoolgesprek te vervallen. We gaan de app namelijk gebruiken voor:
 Het delen van foto’s en berichten vanuit de klas
 Contact tussen ouders en leerkrachten
 Absenties doorgeven
 Gespreksplanner voor het inplannen van de voortgangsgesprekken
 Huiswerk delen via de agendafunctie
 Studiedagen, vrije dagen, vakanties en bijzonderheden komen in de kalender van Parro
Belangrijk om de app geïnstalleerd te hebben dus! We hebben veel zin om de app te gaan gebruiken en zijn benieuwd hoe het ons allemaal bevalt!
Wanneer er onduidelijkheid is of er lukt iets niet in het gebruiken van Parro, kunt u mailen naar ict@hetnoorderlicht.unicoz.nl.

Informatie m.b.t. groep 8a (2022-2023)

Wij zitten met 28 kinderen en 2 juffen in de klas! Op maandag, dinsdag en vrijdag is juf Shanna er. Op de andere dagen juf Anne.

Op donderdag en vrijdag hebben we gym. Vergeet je gymspullen niet!
Op dinsdag is het gruitdag. Op deze dag nemen alle kinderen groente of fruit mee voor de eerste pauze.

De kinderen nemen elke dag hun agenda (en huiswerkmap) mee naar school.

Het leerwerk voor de toetsen wordt een week voor de toets meegegeven.

Iedere maandag krijgen de kinderen rekenen (redactiesommen) als huiswerk mee. Uiterlijk de daaropvolgende maandag moet dit gemaakt zijn en ingeleverd (inclusief bewerkingen op een apart blad).

Op dinsdag krijgen de kinderen werkwoordspelling (de groene lessen) als huiswerk op. De daaropvolgende dinsdag moet dit gemaakt zijn. Deze maken ze via Aerobe. Het zijn de oefeningen die bij de lessen van Staal horen.

 

Op woensdag krijgen de kinderen begrijpend lezen als huiswerk mee. Het huiswerk bestaat uit de lessen ‘woordenschat’ en ‘andere tekstsoort’. Dit maken de kinderen via de website: www.nieuwsbegrip.nl. De inloggegevens zijn bij de kinderen bekend.

Iedere donderdag krijgen de kinderen huiswerk op voor spelling. Dit maken ze ook via Aerobe. Voor deze dag zijn het de blauwe lessen. Het aantal oefeningen kan per week verschillen.

Op vrijdag krijgen de kinderen wekelijks huiswerk over grammatica. De daaropvolgende vrijdag moet dit gemaakt zijn. Ook deze lessen zijn via Aerobe te vinden. En de roze lessen zijn de grammatica oefeningen.

We gaan met een nieuwe methode werken m.b.t. de zaakvakken. Hier zijn niet altijd toetsen voor.

Er is geregeld een leertoets voor Engels. Geen paniek als de meegegeven samenvatting plots is verdwenen.
Wanneer u op de knop/link hieronder drukt kunnen de samenvattingen gedownload en uitgeprint worden.

Doelenoverzichten rekenen:

 

Taal woordenlijsten en bijbehorende woordkaarten om eventueel af te drukken om mee te oefenen:

Samenvattingen:

Engelse woordenlijsten en grammatica:

 

Als huiswerk niet is ingeleverd of (deels) niet gemaakt, wordt er van de kinderen verwacht dat ze dit na schooltijd alsnog in orde maken.

Het opgegeven huiswerk is ook op het bord in de klas en via Parro terug te vinden.

We streven er naar geen huiswerk op te geven voor direct na een vakantie; even genieten van vrije tijd!

De kinderen maken in de klas veel gebruik van de websites van Squla. Dit zijn websites waarbij de kinderen spelenderwijs allerlei lesstof kunnen herhalen. Squla is thuis tot 15:30 uur gratis te spelen.( uitgezonderd op weonsdag)

Dit schooljaar moeten alle leerlingen een boekbespreking (in de vorm van een filmpje) en een spreekbeurt houden en een maquette maken. Hierover krijgen de kinderen t.z.t. meer informatie.

Gedurende het schooljaar zullen wij een aantal middelbare scholen bezoeken. Zo kunnen de kinderen alvast kijken welke school hun  voorkeur heeft voor het volgende schooljaar. Ook zijn er Open Dagen, die u zelf met uw zoon en/of dochter kunt bezoeken.

januari

Geen evenementen