c933cd8e-6d01-4ffc-8954-7a84285a135d

Welkom op de pagina van groep 8a

Welkom op onze pagina. Op deze groepspagina treft u algemene informatie.  Alle informatie betreffende de groep en huiswerk is te vinden in de Parro app. Op deze manier willen we de informatiekanalen proberen te minimaliseren. Regelmatig zullen er foto’s geplaatst worden op onze sociale media zoals; Facebook en Instagram. Via de Parro app versturen wij u ook foto’s.

Parro is te downloaden op je telefoon, of te bereiken via talk.parro.com.
De inloggegevens zijn dezelfde als gebruikt worden om in te loggen bij het Ouderportaal. Het Ouderportaal wordt nog gebruikt voor het aanpassen van gegevens en het inzien van cijfers. In de toekomst gaan het Ouderportaal en
Parro meer samenwerken.
Doordat we Parro gebruiken, komen de site gedeeltelijk en Schoolgesprek te vervallen. We gaan de app namelijk gebruiken voor:
 Het delen van foto’s en berichten vanuit de klas
 Contact tussen ouders en leerkrachten
 Absenties doorgeven
 Gespreksplanner voor het inplannen van de voortgangsgesprekken
 Huiswerk delen via de agendafunctie
 Studiedagen, vrije dagen, vakanties en bijzonderheden komen in de kalender van Parro
Belangrijk om de app geïnstalleerd te hebben dus! We hebben veel zin om de app te gaan gebruiken en zijn benieuwd hoe het ons allemaal bevalt!
Wanneer er onduidelijkheid is of er lukt iets niet in het gebruiken van Parro, kunt u mailen naar ict@hetnoorderlicht.unicoz.nl.

Informatie m.b.t. groep 8a (2021-2022)

Wij zitten met 29 kinderen en 2 juffen in de klas! Op donderdag en vrijdag is juf Kirsten er. Op de andere dagen juf Stephanie.

Op donderdag en vrijdag hebben we gym. Vergeet je gymspullen niet!
Op dinsdag is het gruitdag. Op deze dag nemen alle kinderen groente of fruit mee voor de eerste pauze.

De kinderen nemen elke dag hun agenda (en huiswerkmap) mee naar school.

Het leerwerk voor de toetsen wordt een week voor de toets meegegeven.

Iedere maandag krijgen de kinderen rekenen (redactiesommen) als huiswerk mee. Uiterlijk de daaropvolgende maandag moet dit gemaakt zijn en ingeleverd (inclusief bewerkingen op een apart blad).

Op dinsdag krijgen de kinderen spelling als huiswerk mee. De daaropvolgende dinsdag moet dit gemaakt zijn. Het huiswerk bestaat uit oefeningen op de site van www.spellingoefenen.nl. De kinderen hebben op school de inloggegevens ontvangen. Voor spelling wordt er tevens een map mee naar huis gegeven voor het opzoeken en leren van de verschillende spellingcategorieën.

Op woensdag krijgen de kinderen Nieuwsbegrip als huiswerk mee. Het huiswerk bestaat uit de lessen ‘woordenschat’ en ‘andere tekstsoort’. Dit maken de kinderen via de website: www.nieuwsbegrip.nl. De inloggegevens zijn bij de kinderen bekend.

Iedere donderdag krijgen de kinderen huiswerk voor spelling. Dit maken ze digitaal op: www.spellingoefenen.nl/

Op vrijdag krijgen de kinderen blokboek Taal als huiswerk mee. De daaropvolgende vrijdag moet dit gemaakt zijn. Hiervoor krijgen ze aan het begin van het jaar een werkboek. Hier werken ze het gehele jaar uit. Raakt het kwijt dan kost het rond de 9 euro om een nieuwe aan te schaffen, dus wees er zuinig op!

Er is geregeld een toets voor Engels, aardrijkskunde, geschiedenis of natuur. Geen paniek als de meegegeven samenvatting plots is verdwenen.
Wanneer u op de knop/link van het vak drukt kunnen de samenvattingen gedownload en uitgeprint worden.

 

Samenvattingen:

 

 

 

Engelse woordenlijsten en grammatica:

 

 

 

Als huiswerk niet is ingeleverd of (deels) niet gemaakt, wordt er van de kinderen verwacht dat ze dit na schooltijd alsnog in orde maken.

Het opgegeven huiswerk is ook op het bord in de klas en via Parro terug te vinden.

We streven er naar geen huiswerk op te geven voor direct na een vakantie; even genieten van vrije tijd!

De kinderen maken in de klas veel gebruik van de websites van Squla. Dit zijn websites waarbij de kinderen spelenderwijs allerlei lesstof kunnen herhalen. Squla is thuis tot 15:30 uur gratis te spelen.

Dit schooljaar moeten alle leerlingen een boekbespreking (in de vorm van een filmpje) en een spreekbeurt houden en een maquette maken. Hierover krijgen de kinderen t.z.t. meer informatie.

Gedurende het schooljaar zullen wij een aantal middelbare scholen bezoeken. Zo kunnen de kinderen alvast kijken welke school hun  voorkeur heeft voor het volgende schooljaar. Ook zijn er Open Dagen, die u zelf met uw zoon en/of dochter kunt bezoeken.

mei

Geen evenementen