Als school willen wij ons onderwijsaanbod laten aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van al onze kinderen. Wij vinden het belangrijk dat allen, inclusief de meer- en hoogbegaafde kinderen, een uitdagend lesaanbod krijgen, lekker in hun vel zitten en leervaardigheden ontwikkelen. Meer- en hoogbegaafde kinderen hebben hierin alleen deels andere onderwijsbehoeften. Dat kan betekenen dat ze meer behoefte hebben aan een ander soort uitdaging in opdrachten, aan sneller door de lesstof gaan of met meer aandacht voor het ontwikkelen van een groeimindset of leervaardigheden. 

Het herkennen en begeleiden van meer- en hoogbegaafde kinderen doen we met behulp van expertise binnen het team, onze twee begaafdheidsspecialisten, ervaringen van ouders, een onafhankelijk signaleringsinstrument (Sidi PO), toetsgegevens en observaties.  

 

 

Bij jonge kinderen spreken we van een ontwikkelingsvoorsprong in plaats van hoogbegaafdheid. Peuters en kleuters ontwikkelen zich namelijk sprongsgewijs. Ook kunnen er in een rijke thuissituatie veel ontwikkelkansen zijn geweest en zijn er dus volop nieuwe verbindingen aangelegd in hun brein. Het kan zijn dat de voorsprong daardoor niet blijvend is. Toch zijn we vanaf de start op school alert op hoe kinderen instromen. We willen graag zo goed mogelijk aansluiten bij hun voorschoolse ontwikkeling en gebruiken hierbij de informatie uit ons intakeformulier, wat ouders ons vertellen in het startgesprek en de eerste menstekening die leerlingen maken op school. Ons doel is om iedere kleuter (ook met een ontwikkelingsvoorsprong) een stapje verder te helpen in de eigen ontwikkeling, onderpresteren te voorkomen en met plezier naar school te laten gaan.  

 

 

In de groepen 1-2 dagen we kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong binnen thema’s uit door ruimte te geven om te experimenteren en door onderzoeksvragen en open opdrachten binnen een rijke leeromgeving te bieden. Zie je een twinkeling in de ogen en een hoge mate van betrokkenheid, dan weet je dat je aansluit op hun ontwikkeling. In de meer gesloten opdrachten oefenen we leervaardigheden als het hanteren van een stappenplan, het samenwerken, het versterken van motoriek en het ontwikkelen van een groeimindset. Rekenen en lezen worden gestimuleerd op speelse wijze, bij het werken met ontwikkelingsmateriaal kunnen kinderen aan de slag met hogere-orde-denkopdrachten en we zetten regelmatig smartgames in.     

 

 

 

In de groepen 3 t/m 8 wordt gecompact op leerdoelen die meer- en hoogbegaafde kinderen al behaald hebben. Ze krijgen verrijking in de klas voor verschillende vakken, waarbij gewerkt wordt met materiaal dat aansluit op hun manier van denken. De leerkracht maakt gebruik van differentiatie en geeft instructie en feedback. Kinderen voor wie dit niet genoeg is of die meer begeleiding nodig hebben is er Mindmollen. In kleine groepjes worden kinderen door de talentbegeleider begeleid in het werken aan hun zelfgekozen projecten. Vaardigheden als samenwerken, analytisch en creatief denken worden extra geoefend en hier wordt door de kinderen zelf op gereflecteerd. Er wordt een groeimindset gestimuleerd, zodat kinderen weten dat hun capaciteiten niet vaststaan, maar dat ze beter kunnen worden door oefening en dat fouten maken daar ook bij kan horen. In de hogere groepen worden leerstrategieën verkend.