Medezeggenschapsraad

De samenstelling van de MR  is als volgt:

  • Mirjam Nanne – ouder
  • Frank Verbeek – ouder
  • Sander de Koster – ouder
  • Peter den Blaauwen – team
  • Christine Schuite – team
  • Nika van Keulen – team

De medezeggenschapsraad vergadert in het schooljaar 2020-2021 op de volgende maandagen:

14 september 2020

2 november 2020

1februari 2021

29 maart 2021

14 juni 2021

 

Heeft u vragen of wilt u informatie dan kunt u ons bereiken via: mr@hetnoorderlicht.unicoz.nl.

 

Verdere info betreffende MR

huishoudelijk reglement MR

X