Medezeggenschapsraad

De samenstelling van de MR  is als volgt:

  • Mirjam Nanne – ouder
  • Frank Verbeek – ouder
  • Sander de Koster – ouder
  • Peter den Blaauwen – team
  • Christine Schuite – team
  • Nika van Keulen – team

De medezeggenschapsraad vergadert in het schooljaar 2021-2022 op de volgende maandagen:

13 september 2021
25 oktober 2021
13 december 2021
31 januari 2022
28 maart 2022
30 mei 2022
27 juni 2022

Heeft u vragen of wilt u informatie dan kunt u ons bereiken via: mr@hetnoorderlicht.unicoz.nl.

 

Verdere info betreffende MR

huishoudelijk reglement MR