Medezeggenschapsraad

De samenstelling van de MR vanaf januari 2017 is als volgt:

  • Esmée Krukziener (voorzitter) – ouder
  • Ramona de Jong – ouder
  • Sandjai Ramautar – ouder
  • Michael Scherpenzeel – ouder
  • Hilda van den Berg – team
  • Peter den Blaauwen – team
  • Christine Schuite – team
  • Nika van Keulen – team

Heeft u vragen of wilt u informatie dan kunt u ons bereiken via: mr@hetnoorderlicht.unicoz.nl.

Verdere info betreffende MR

huishoudelijk reglement MR

X