Welkom op de pagina van groep 7a

Welkom op onze pagina. Op deze groepspagina treft u algemene informatie.  Alle informatie betreffende de groep en huiswerk is te vinden in de Parro app. Op deze manier willen we de informatiekanalen proberen te minimaliseren. Regelmatig zullen er foto’s geplaatst worden op onze sociale media zoals; Facebook en Instagram. Via de Parro app versturen wij u ook foto’s.

Parro is te downloaden op je telefoon, of te bereiken via talk.parro.com.
De inloggegevens zijn dezelfde als gebruikt worden om in te loggen bij het Ouderportaal. Het Ouderportaal wordt nog gebruikt voor het aanpassen van gegevens en het inzien van cijfers. In de toekomst gaan het Ouderportaal en
Parro meer samenwerken.
Doordat we Parro gebruiken, komen de site gedeeltelijk en Schoolgesprek te vervallen. We gaan de app namelijk gebruiken voor:
Het delen van foto’s en berichten vanuit de klas
Contact tussen ouders en leerkrachten
Absenties doorgeven
Gespreksplanner voor het inplannen van de voortgangsgesprekken
Huiswerk delen via de agendafunctie
Studiedagen, vrije dagen, vakanties en bijzonderheden komen in de kalender van Parro
Belangrijk om de app geïnstalleerd te hebben dus! We hebben veel zin om de app te gaan gebruiken en zijn benieuwd hoe het ons allemaal bevalt!
Wanneer er onduidelijkheid is of er lukt iets niet in het gebruiken van Parro, kunt u mailen naar ict@hetnoorderlicht.unicoz.nl.

Wat leuk dat je komt kijken op onze pagina!
We delen veel klassenzaken via de app Parro. Je kunt deze app downloaden of je kunt Parro bereiken via talk.parro.com.

Op donderdag en vrijdag hebben we gym. Denk je op die dagen aan je gymspullen?
Op dinsdag is het gruitdag. Op deze dag nemen alle kinderen groente of fruit mee voor de eerste pauze. Lekker en gezond!

Huiswerk en afspraken
De kinderen nemen elke dag hun agenda mee naar school. Het leerwerk voor de toetsen wordt een week voor de toets meegegeven.

Elke donderdag hebben de kinderen huiswerk voor spelling. Op donderdag hebben zij de taken af die bij die week horen. Soms loopt het huiswerk een week voor op de lessen, soms is het huiswerk juist in de week na de lessen. De kinderen loggen in via mijn.aerobe.net. De handleiding hiervoor is te vinden onder het kopje ‘Thuiswerken’. De kinderen hebben hun inloggegevens voor in hun agenda geplakt.

Tijdens de vakanties hoeft het wekelijkse huiswerk niet gemaakt te worden. Even genieten van vrije tijd!
Wel kan een inleverdatum voor een boekenfilmpje of werkstuk na een vakantie zijn. Dat wordt natuurlijk ruim van te voren aangegeven, waardoor je zelf kunt plannen wanneer je het inlevert.

Inlogcodes
Inlogcodes voor Aerobe, Office365, Basispoort, Squla, Gynzy en spellingoefenen.nl hebben de kinderen in hun agenda geplakt.

Leerwerk
De woordjes van Engels kunnen handig geoefend worden via wrts.
Voor verkeer kan er geoefend worden op www.examen.vvn.nl of deze link. Ook heeft Veilig Verkeer Nederland een app waarmee kinderen kunnen oefenen voor het theoretisch verkeersexamen.

Ander huiswerk
Dit schooljaar zullen alle leerlingen een boekfilmpje maken en een spreekbeurt houden en een werkstuk maken. De kinderen krijgen hier tegen die tijd meer informatie over.

Extra oefenen
De kinderen maken in de klas gebruik van Squla. De inloggegevens hebben de kinderen in hun agenda zitten. Via Squla herhalen de kinderen spelenderwijs allerlei lesstof. Squla is thuis tot 15:30 uur (op woensdag tot 12:30 uur) gratis te spelen.
Ook werken de kinderen in de klas met Gynzy. Deze inloggegevens staan ook in de agenda van de kinderen. Bij Gynzy kunnen de leerkrachten lesstof klaarzetten, maar kunnen de kinderen ook zelf kiezen waar zij nog mee willen oefenen.
Ook kan Junior Einstein gebruikt worden om voor allerlei vakken te oefenen. Je scrolt naar beneden en klikt het vak aan waarmee je wil oefenen. Vervolgens klik je op het juiste leerjaar en staan er oefeningen klaar. Hiervoor hebben we op school geen inlogcodes.

In de klas
We werken in de klas natuurlijk aan allerlei verschillende vakken. De kinderen hoeven hier in principe niet thuis voor te oefenen. Wel kan het prettig zijn om te weten waar de kinderen mee bezig zijn. Daarom delen we hieronder doelenposters en uitlegkaarten voor de verschillende methodes.

Rekenen
Rekenen doen we met de methode Wereld in getallen 5. Hieronder is per blok te zien welke doelen we behandelen.
doelenposter groep 7 blok 1
doelenposter groep 7 blok 2
doelenposter groep 7 blok 3
doelenposter groep 7 blok 4
doelenposter groep 7 blok 5
doelenposter groep 7 blok 6
doelenposter groep 7 blok 7
doelenposter groep 7 blok 8
doelenposter groep 7 blok 9

Spelling
Met spelling werken we met de methode Staal. Wanneer (groot)ouders hun graag willen begeleiden in het gebruiken van de spellingsregels, is het fijn als zij dezelfde manier gebruiken als de kinderen op school leren.
Via deze link vindt u de regelkaart die we gebruiken bij het vervoegen van de werkwoorden in groep 7. Ook zijn hier instructiefilmpjes te vinden waarin de verschillende categorieën worden uitgelegd.

Taal
Ook voor taal gebruiken we de methode Staal. Hieronder zijn de woorden per thema terug te vinden.
Woordkaartjes thema Strips
Woordenlijst thema Strips

Woordkaartjes thema Familie
Woordenlijst thema Familie

Woordkaartjes thema Licht
Woordenlijst thema Licht

Woordkaartjes thema Flits
Woordenlijst thema Flits

Woordkaartjes thema Nederland

Woordenlijst thema Nederland

Woordkaartjes thema Helden
Woordenlijst thema Helden

Woordkaartjes thema Geluk

Woordenlijst thema Geluk

Woordkaartjes thema Buitenissig
Woordenlijst thema Buitenissig

januari

Geen evenementen