Groeien in de school

Elk kind moet de kans krijgen om zich te ontwikkelen op elk gebied. Kinderen die met opgeheven hoofd en met rechte rug hun toekomst tegemoet gaan, dat is het beeld dat ons voor ogen staat voor kinderen die Het Noorderlicht verlaten.

Wij leren de kinderen de kennis en vaardigheden die nodig zijn om volwaardig en zelfstandig deel te nemen aan demaatschappij.

Taal, rekenen, lezen en spelling zien wij als essentiële ‘gereedschapsvakken’, waarbij wij vanuit het benoemen van de doelen de leerstof betekenisvol willen maken: waarom leer je wat je leert. Wij willen elk kind de maximale groei door laten maken die bij hem of haar past, zowel op sociaal-emotioneel gebied als op cognitief gebied.

Kinderen zijn voor ons gelijkwaardig, maar niet gelijk. Elk kind is anders en ontwikkelt zich anders. Het in kaart brengen van onderwijsbehoeften is belangrijk om het optimale uit ieder kind te halen, rekening houdend met zijn of haar talenten/kwaliteiten.

Betrokkenheid is ook een sleutelwoord in datgene wat we willen bereiken. Kinderen leren het meest effectief als ze weten wat en waarom ze leren; dit maakt het kind eigenaar van zijn eigen leerproces.

Vanuit de gedachte dat we samen het beste willen voor de ontwikkeling van de kinderen vinden we het belangrijk dat ouders en school samen optrekken, als volwaardig partner. We staan dan ook voor intensief contact met ouders rondom de ontwikkeling van het kind.

Niet alleen maar samen

Leren samenwerken is een heel belangrijke vaardigheid in het leven, deze vaardigheid leren we al heel vroeg. Maar dit gaat niet vanzelf. Tijdens de Kanjertraining, godsdienstlessen en de kringgesprekken wordt er aandacht besteed aan de omgang met elkaar. Kinderen leren zichzelf en de ander kennen, ze leren een beroep op elkaar te doen en elkaar te vertrouwen.

Vaardigheden zoals luisteren, goed verwoorden en denken wat je voelt en voor jezelf opkomen horen hierbij. Je doet het niet alleen, je leert van en met elkaar.

Positief leer- en leefklimaat

In onze visie zijn ‘veilig en je veiligvoelen’ het fundament van een leeromgeving. Het gaat daarbij  om fysieke veiligheid en veiligheid op  sociaalemotioneel vlak.

Wij doen dit door een rustige omgeving  te creëren, met duidelijke afspraken in een positief klimaat van rust en structuur. Kinderen hebben behoefte aan vaste routines, aan rust en structuur.

Als team geven we  bewust les vanuit  een positieve grondhouding. We gaan uit van verschillen in talent en kwaliteiten tussen kinderen en willen dat kinderen zich gezien en gehoord voelen.

Wij maken gebruik van de methode “Kanjertraining”waarbij respect, vertrouwen en openheid kernbegrippen zijn. Kinderen leren voor zichzelf op te komen en anderen op een juiste manier te coachen.

Wat voor ons vooral van belang is, is dat kinderen vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen en dat ze weten wat ze willen.

INSCHRIJVEN
X