Rust & Structuur

Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid. Wij doen dit door een rustige omgeving te creëren, met duidelijke afspraken in een positief klimaat. De lokalen zijn rustig en overzichtelijk ingericht. Het dagritme is voor kinderen zichtbaar.
In de gangen van de school ben je stil, zodat de anderen goed kunnen werken.

Positiviteit

In onze visie zijn ‘veiligheid’ en ‘je veilig voelen’ het fundament van een leeromgeving.
We zijn ervan overtuigd dat kinderen eerst lekker in hun vel moeten zitten (sociaal-emotionele ontwikkeling), voordat zij open kunnen staan voor het hun cognitieve ontwikkeling.
We doen dit door als team bewust vanuit een positieve grondhouding les te geven. We kijken naar kwaliteiten en benoemen vooral wat wel goed gaat.
We spreken de kinderen aan op dat wat we van ze verwachten, bijv. we lopen in de school i.p.v. niet rennen.

Je staat niet alleen

De leerlingen, de ouders en de leerkrachten werken samen. We denken in oplossingen. We zijn er voor elkaar!

Gedreven team

We gaan uit van kwaliteiten en we zijn doelgericht. We streven er naar om zoveel mogelijk uit het kind te halen. Wat voor ons vooral van belang is, is dat kinderen vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen en dat ze weten wat ze willen.

Het Noorderlicht – Elke dag met plezier naar school!

Het team van Het Noorderlicht is ervan overtuigd dat elk kind recht heeft op geluk. Elk kind heeft het recht om gelukkig te kunnen zijn. Het team van Het Noorderlicht vindt ook dat elk kind de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen op elk gebied.

Kinderen die met opgeheven hoofd en met rechte rug hun toekomst tegemoet gaan; dat is het beeld dat ons voor ogen staat voor kinderen die Het Noorderlicht verlaten. Wij willen hen de kennis mee geven en de vaardigheden en attitudes leren die daarvoor nodig zijn, vanuit een veilige basis.

Het Noorderlicht:
·       Onze school straalt rust uit en biedt structuur.

·       Wij benaderen elkaar positief en persoonlijk.

·       Je staat niet alleen, de school zijn we samen.

·       Wij zijn een ambitieus en gedreven team.

In onze visie zijn ‘veiligheid’ en ‘je veilig voelen’ het fundament van een leeromgeving. Het gaat daarbij om fysieke veiligheid en veiligheid op  sociaal-emotioneel vlak. Wij doen dit door een rustige omgeving te creëren, met duidelijke afspraken in een positief klimaat. We doen dit door als team bewust vanuit een positieve grondhouding les te geven. We gaan uit van kwaliteiten en we zijn doelgericht. Wat voor ons vooral van belang is, is dat kinderen vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen en dat ze weten wat ze willen.

Wij leren de kinderen de kennis en vaardigheden die nodig zijn om volwaardig en zelfstandig deel te nemen aan hun maatschappij. Naast basale menselijke (communicatieve en sociale) vaardigheden richten wij ons op kwalitatief hoogstaand onderwijs. Taal, rekenen, lezen en spelling zien wij als essentiële ‘gereedschapsvakken’, waar wij bewust extra veel onderwijstijd aan besteden. Wij willen elk kind de maximale groei door laten maken die bij hem of haar past.

Kinderen zijn voor ons gelijkwaardig, maar niet gelijk. Door te werken met vooraf vastgestelde leerlijnen en onderwijs in arrangementen, kunnen we de lessen passend maken voor wat de leerlingen nodig hebben en aansluiten bij hun onderwijsbehoeften.

Betrokkenheid is ook een sleutelwoord in datgene wat we willen bereiken. Kinderen leren het meest effectief als ze weten wat en waarom ze leren; dit maakt het kind eigenaar van zijn eigen leerproces.

Vanuit de gedachte dat we samen het beste willen voor de ontwikkeling van de kinderen vinden we het belangrijk dat ouders en school samen optrekken, als volwaardig partner. We staan dan ook voor intensief contact met ouders rondom de ontwikkeling van het kind.

Op Het Noorderlicht gaan de kinderen 5 dagen per week van 8.30 tot 14.15 uur naar school, ook op woensdag. Reacties van de ouders op dit vijf-gelijke-dagen-rooster:
“Het geeft regelmaat. Bovendien hebben mijn kinderen nu veel meer tijd en energie om ’s middags nog dingen te doen en te ondernemen. Aan andere mensen vertellen ze trots: ‘Ik heb vijf korte dagen!’ terwijl ze minstens net zoveel les krijgen”

X