Ouderraad

De Ouderraad bestaat volledig uit ouders van Noorderlicht-leerlingen en komt ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar. Op de website van Het Noorderlicht staan de vergaderdata vermeld. Alle vergaderingen zijn openbaar, starten om 19.30 uur en vinden plaats op school. Samen met u en de leerkrachten willen wij bijdragen aan het positieve klimaat dat op basisschool Het Noorderlicht heerst. Dat doen wij door een luisterend oor te zijn en te bemiddelen tussen u en de school als zaken niet lopen zoals ze zouden moeten.

Onze andere taak is het organiseren en coördineren van alle belangrijke feesten (Sinterklaas, Kerst en Pasen), sportdag en het schoolreisje. Met veel enthousiasme proberen wij van alles een feest te maken en zo iedereen een leuke dag te bezorgen.

Samenstelling van de OR 2019-2020:

Patty lelieveld – ouder (voorzitter)
Marlinde de Waard  – ouder (penningmeester)
Heidi Cornelis – ouder (secretaris)
Ruth Berkhout  – ouder
Frieda van der Haar  – ouder
Kim van den Hatert – ouder
Anouk van Heukelum – ouder
Carolien van Rossum  – ouder
Nathalie de Wit – ouder (secretaris)
Barbara Schrader – ouder
Rebecca Brauer – team
Joëlla van der Star – team

Uw opmerkingen, suggesties, anekdotes kunt u sturen naar
OR-hetnoorderlicht@outlook.com
Als u bij een vergadering aanwezig wilt zijn, kunt u dat melden via ons e-mailadres of bij Rebecca Brauer.

U zult begrijpen dat wij met enige regelmaat hulp nodig hebben bij het realiseren van al deze activiteiten. Wij hopen dan ook een beroep op u te kunnen doen.

X