Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit 14 ouders van Noorderlicht-leerlingen en komt 7 keer per jaar bij elkaar. In de agenda in Parro staan de vergaderdata vermeld. Alle vergaderingen zijn openbaar, starten om 19.30 uur en vinden plaats op school.Als u bij een vergadering aanwezig wilt zijn, kunt u dat melden via ons e-mailadres (or-hetnoorderlicht@outlook.com) of bij Rebecca Brauer.

Samen met u en de leerkrachten willen wij bijdragen aan het positieve klimaat dat op basisschool Het Noorderlicht heerst. Dat doen wij door een luisterend oor te zijn en te bemiddelen tussen u en de school als zaken niet lopen zoals ze zouden moeten.

Onze andere taak is het organiseren en coördineren van alle belangrijke feesten (sinterklaas, kerst en Pasen), sportdag en het schoolreisje. Om deze activiteiten goed voor te bereiden, zijn deze verdeeld in werkgroepen. Een werkgroep bestaat uit leerkrachten en leden van de OR.Met veel enthousiasme proberen wij van alles een feest te maken en zo iedereen een leuke dag te bezorgen.We zorgen ervoor dat de vrijwillige ouderbijdrage zinnig wordt besteed. Aan het einde van het schooljaar maken wij inzichtelijk waaraan de ouderbijdrage dat jaar is uitgegeven.

Met enige regelmaat hebben wij hulp nodig bij het realiseren van de activiteiten. Wij hopen dan ook een beroep op u te kunnen doen. Via Parro zal er indien nodig om hulp worden gevraagd.

Samenstelling van de OR 2022-2023:

Voorzitter

Rianne Verhoeven

Penningmeester

Nathalie de Wit

Secretaris

Barbara Schrader

Vice secretaris

Danielle Jansen – Bakker

Algemeen lid

Carolien van Rossum

Algemeen lid

Carlijn Verbeek

Algemeen lid

Jessica van Brummelen

Algemeen lid

Claire Panman – van der Meer

Algemeen lid

Ines Korkic

Algemeen lid

Femke Datema

Algemeen lid

Erica Hoevers

Algemeen lid

Nathalie Segijn

Algemeen lid

Nadine Loois

Algemeen lid

Lisette Jursche

Uw vragen, opmerkingen, suggesties kunt u sturen naar: or-hetnoorderlicht@outlook.com

De ouderraad heeft ook een fysiek postvak naast de teamkamer. Ook hier kunt u iets in achterlaten.