Op Het Noorderlicht maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem Parnassys. Hierin registreren wij alle relevante gegevens van uw kind. Denk aan behaalde cijfers, absentie, rapporten. De inlogcode van het Ouderportaal wordt door de school aan alle nieuwe ouders verstrekt.

Via onderstaande link komt u in het Ouderportaal van Parnassys. Hier kunt u inloggen met uw persoonlijke codes.

Klik hier om in te loggen in het Ouderportaal

Parnas sys
X