Parnassys

We gebruiken op Het Noorderlicht het leerlingadministratiesysteem Parnassys.

Voor de ouders is er het Ouderportaal van Parnassys.

Het Ouderportaal geeft inzicht in de gegevens van uw kind. Zo kunt u bijvoorbeeld zien wanneer uw kind afwezig is geweest en welke toetsresultaten (vanaf groep 3) uw kind heeft behaald.

Ook kunt u zelf uw adresgegevens wijzigen.

Het Parnassys Ouderportaal is te bereiken via ouders.parnassys.net

Parro

Voor de communicatie tussen leerkrachten en ouders heeft Parnassys de app Parro ontwikkeld.

In deze app is een veilige, gesloten omgeving gecreëerd, die gebruikt wordt voor;

  • het delen van foto’s
  • directe communicatie met leerkracht
  • vragen om hulpouders bij activiteiten
  • toestemming m.b.t. delen beeldmateriaal
  • het inplannen van voortgangsgesprekken
  • het delen van agendapunten en huiswerk.

Parro is te bereiken via talk.parro.com of via de gratis app die u kunt downloaden via de App Store of Google Play.

De inlogcodes voor zowel het Parnassys ouderportaal als voor Parro ontvangt u wanneer uw kind bij ons op school zit.

Parnas sys