Vrienden van het Noorderlicht

Vrienden van Het Noorderlicht

Bestuursverslag

Algemene informatie

In maart 2012 zag Stichting Vrienden van Het Noorderlicht het levenslicht: een stichting die in het leven is geroepen met als doel financiële middelen te verwerven die uitsluitend en alleen ten gunste komen van de leerlingen van Basisschool Het Noorderlicht. Dit kunnen ondersteunende leermiddelen zijn, maar ook in de vorm van bijvoorbeeld buitenspeelmateriaal. Duurzame gebruiksgoederen genieten hierbij de voorkeur.

Deze financiële middelen komen tot stand door uitsluitend donaties van derden.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Het Noorderlicht bestaat uit 5 leden, waarvan 3 ouders van leerlingen. Zij komen 4 maal per jaar bijeen om de investeringsverzoeken die door ouders, teamleden maar ook door leerlingen kunnen worden ingediend, te bespreken en hier eventueel een financiële bijdrage aan toe te kennen.

De SVV

De stichting ‘Vrienden van Het Noorderlicht’ (SVV) is in maart 2012 opgericht door een groep enthousiaste ouders en andere betrokkenen die de kinderen van Het Noorderlicht een warm hart toedragen.

Het doel van de stichting is het verwerven van donaties en sponsoring.
De middelen die gedoneerd worden aan de stichting Vrienden van Het Noorderlicht worden uiteraard verantwoord beheerd en komen uitsluitend ten goede aan de kinderen van Het Noorderlicht.

Heeft u een goed idee?

Ideeën voor investeringen kunnen worden ingediend door het team van Het Noorderlicht, maar ook door ouders en leerlingen. Dien uw aanvraag dan in door middel van dit formulier.

Het bestuur van de stichting maakt een weloverwogen keuze uit de aanvragen en zal een evenwichtige besteding van het beschikbare budget nastreven.

Vriend worden?

Wilt u de kinderen van Het Noorderlicht een steuntje in de rug geven?
Dat kan!

Donaties zijn meer dan welkom op Triodos rekeningnummer: NL50TRIO0254693687t.n.v. ‘Stichting Vrienden van Het Noorderlicht’

Bestuur

Het bestuur van de SVV bestaat uit de volgende leden:
Lisette Duquesnoy, Caroline de Jong en Carolien Gelderblom.

Contact

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Lisette Duquesnoy
lisetteraateland33@hotmail.com

X