Welkom op de pagina van groep 8b

Welkom op de pagina van groep 8b. Wij zitten met 29 kinderen, een juf en een meester in de klas!

Op donderdag en vrijdag hebben we gym. Vergeet je gymspullen niet!
Op dinsdag is het gruitdag. Op deze dag nemen alle kinderen groente of fruit mee voor de eerste pauze.

Er is een hoop te beleven in groep 8. We zullen ons best doen om daar geregeld wat over op de website te zetten.

De kinderen nemen elke dag hun agenda (en huiswerkmap) mee naar school. Agenda’s worden op school op woensdag ingevuld, gecontroleerd en geparafeerd door de leerkracht.

Het leerwerk voor de toetsen wordt een week voor de toets meegegeven.

Iedere maandag krijgen de kinderen rekenen (redactiesommen) als huiswerk mee. Uiterlijk de daaropvolgende maandag moet dit gemaakt zijn en  ingeleverd (inclusief bewerkingen).

Op dinsdag krijgen de kinderen spelling als huiswerk mee. De daaropvolgende dinsdag moet dit gemaakt zijn. Het huiswerk bestaat uit oefeningen op de site van spellingoefenen.nl. De kinderen hebben op school de inloggegevens ontvangen. Voor spelling wordt er tevens een map mee naar huis gegeven voor het opzoeken en leren van de verschillende spellingcategorieën.

Op woensdag krijgen de kinderen Nieuwsbegrip als huiswerk mee. Het huiswerk bestaat uit de lessen ‘woordenschat’ en ‘andere tekstsoort’. Dit maken de kinderen via de website: www.nieuwsbegrip.nl

Iedere donderdag krijgen de kinderen hun blokboek Taal mee naar huis. Uiterlijk de daaropvolgende donderdag leveren ze het weer in. We bespreken het gemaakte huiswerk dan met elkaar.

Op dinsdag, donderdag of vrijdag is er geregeld een toets voor Engels, aardrijkskunde, geschiedenis of natuur. Geen paniek als het meegegeven uittreksel plots is verdwenen. Het een en ander is te downloaden via onderstaande link.

Aardrijkskunde:   http://www.skoe.nl/triangel/handig/naut-meander-brandaan/meander-groep-8/

Natuur:  http://www.skoe.nl/triangel/handig/naut-meander-brandaan/naut-groep-8/

Geschiedenis:  http://www.skoe.nl/triangel/handig/naut-meander-brandaan/brandaan-groep-8/

Als huiswerk niet is ingeleverd of (deels) niet gemaakt, wordt er van de kinderen verwacht dat ze dit na schooltijd alsnog in orde maken.

Het opgegeven huiswerk is ook op het bord in de klas en op de website (groepspagina groep 8) terug te vinden.

We streven er naar geen huiswerk op te geven voor direct na een vakantie; even genieten van vrije tijd!

De kinderen maken in de klas ook gebruik van de website van Squla. Dit is een website waarop de kinderen spelenderwijs allerlei lesstof kunnen herhalen. Squla is thuis tot 15:30 uur gratis te spelen.

Om woordenschat behorende bij ‘Taal in Beeld 2’ te oefenen, krijgen de kinderen een link van Quizlet mee in hun agenda. Dan kunnen zij ook thuis oefenen.

Dit schooljaar moeten alle leerlingen een boekbespreking en een spreekbeurt houden en een maquette maken. Hierover krijgen de kinderen t.z.t. meer informatie.

Gedurende het schooljaar zullen wij een aantal middelbare scholen bezoeken. Zo kunnen de kinderen alvast kijken welke school hun  voorkeur heeft voor het volgende schooljaar. Ook zijn er Open Dagen, die u zelf met uw zoon en/of dochter kunt bezoeken.

X